Tiesa (laikraštis)

(Europos futbolo duomenų bazė)

Tiesa – visuomeninis-politinis dienraštis, ėjęs 19171994 m.

Istorija

Nuo 1917 m. balandžio 12 d. buvo leidžiamas Petrograde kaip RSDDP(b) Petrogrado organizacijos lietuvių rajono komiteto organas, 1918 m. balandžio 18 d. – gruodžio 17 d. ėjo Maskvoje kaip RKP(b) lietuvių sekcijų Centro biuro ir Petrogrado bei Maskvos lietuvių sekcijų organas. Iki 1918 m. gruodžio 12 d. išėjo 91 numeris.

1919 m. kovo 16 d. – balandžio 13 d. ėjo Vilniuje kaip Lietuvos ir Baltarusijos KP(LBKP) CK masinis laikraštis; išleisti 5 numeriai. 1919 m. balandžio 19 d. į Vilnių įsiveržus lenkų legionieriams, laikraščio leidimas nutrūko. Nuo 1919 m. rugsėjo iki 1920 m. birželio buvo leidžiamas Raseiniuose. Iki 1922 m. rugpjūčio spausdintas Kaune, Karaliaučiuje, Belshilyje (Škotija) ir ėjo kaip LBKP Lietuvos komunistinių organizacijų Centro biuro, LKP Centro biuro ir LKP CK organas. 1923 m. ir 19311933 m. nebuvo leidžiamas. 1924 m. liepos mėn. – 1926 m. sausio mėn. ėjo Smolenske, nuo 1926 m. kovo iki 1940 m. – Kaune. Pogrindyje išėjo 157 numeriai. 1940 m. birželio 16–25 d. laikraštis Kaune ėjo legaliai pavadinimu „Liaudies balsas“, o 1940 m. birželio 26 d. vėl pradėjo eiti kaip „Tiesa“; dienraštis buvo LKP(b) CK, o 1940 m. gruodžio 12 d. – 1941 m. birželio 22 d. dar ir LKP(b) Kauno miesto komiteto organas. 1942 m. vasario 1 d. – 1944 m. liepos mėn. buvo leidžiamas Maskvoje; išėjo 85 numeriai.

Nuo 1944 m. rugpjūčio 9 d. vėl kaip dienraštis pradėjo eiti Vilniuje: iš pradžių buvo LKP(b) CK organas, 1944 m. rugsėjo 27 d. – 1945 m. rugpjūčio 26 d. dar ir LKP(b) Vilniaus miesto komiteto organas. Nuo 1945 m. rugpjūčio mėn. iki 1990 m. vasario – LKP CK, LTSR Aukščiausiosios Tarybos ir LTSR Ministrų Tarybos organas (laikraštis). 1990 m. reformuotas. Įsikūrus Lietuvos demokratinei darbo partijai, laikraščio steigėja ir leidėja tapo LDDP taryba. Nuo 1992 m. leido UAB „Tiesa“. Nuo 1994 m. liepos 1 d. vietoje jo leistas dienraštis „Diena“.

Tiražas: 1917 m. – 3000 egz., 1927 m. – 1500 egz., 1941 m. – 40 000 egz., 1955 m. – 200 000 egz., 1970 m. – 258 000 egz., 1980 m. – 276 000 egz., 1987 m. – 311 000 egz., 1990 m. – 241 000 egz., 1994 m. – 50 000 egz.[1]

Bendradarbiai

Laikraštyje dirbo: Valentinas Ajauskas, Bronius Akstinas, Milda Augulytė, Jonas Avyžius, Zenonas Baltušnikas, Jūra Baužytė, Stasys Bistrickas, Sigitas Blėda, Juozas Bulota, Arnoldas Čaikovskis, Rimgaudas Eilunavičius, Liūnė Janušytė, Česlovas Juršėnas, Jonas Karosas, Stasys Kašauskas, Vilius Kavaliauskas, Vytautas Kazakevičius, Gintautas Kniukšta, Sigitas Krivickas, Chanonas Levinas, Linas Antanas Linkevičius, Algirdas Lukauskas, Vytautas Jonas Lukoševičius, Juozas Macevičius, Vytautas Miniotas, Bronius Raguotis, Donatas Roda, Edvardas Uldukis, Gedvydas Vainauskas ir kiti.

Šaltiniai

  1. „Žurnalistikos enciklopedija“. – Vilnius: Pradai, 1997 . – 519–520 psl.
Panaudotas 2012 m. Kovas 29 d. CC-BY-SA turinys iš lietuviškosios Vikipedijos straipsnio "Tiesa (laikraštis)".

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+3651-0=3651 wiki spaudos ženklai).